top of page

Her er et udvalg af de opgaver, vi hjælper virksomheder og organisationer med. 

Alle opgaverne udføres af empiricom teamet som den centrale rådgiver. Vi trækker desuden på en række faste, dygtige samarbejdspartnere i vores netværk til at løse din opgave.

Eldistribution branchen empiricom
El- og gas distributør

Udfordring

 • hvordan får vi koblet vores adfærd og handlinger til bæredygtighed, samfundsansvar og FNs verdensmål?

 • hvordan prioriterer vi indkomne bæredygtighedsinitiativer for at flytte image, øge medarbejderengagement og for at ændre adfærd i virksomheden?

 • fortæl os hvad andre gør godt

Resultat

 • handlingsplan for klima, miljø og andre bæredygtighedsindsatser som biodiversitet

 • best practice fra andre virksomheder - lær fra dem der gør det godt

 • kommunikationsmateriale til direktion og bestyrelse, men også generelt materiale som virksomheden kan bruge til at fortælle om deres indsatser til forskellige målgrupper.

Vandbranchen og empiricom
Miljøvirksomhed i vandbranchen

Udfordring

 • hvordan etablerer vi øget fokus på CSR området og arbejdet med FNs verdensmål?

 • hvordan implementerer vi ny strategi i virksomheden og sikrer at den forplanter sig ned i organisationen, hvor medarbejdere tager ejerskab?

 • hvordan indarbejder vi perspektiver i kommunikation på hjemmeside, årsrapport og brochurer?

Resultat

 • en CSR-handlingsplan, der understøtter forretningen og implementerer verdensmålsstrategi

 • nye øjne på jobopslag for at tiltrække og appellere til de yngre generationer, som kræver at arbejde i virksomheder med høje grønne ambitioner

 • forlag til nye tekster på website og årsrapport, der taler direkte til kritiske og krævende målgrupper. Vi bruger referencer til FNs Verdensmål og er konkrete omkring specifikke initiativer til konkret mål- og delmål. 

e-commerce specialhandel empiricom
Specialhandel (digital ordreportal)

Udfordring

 • manuel håndtering af veterinærordre

 • for lang ekspeditionstid fra ordreafgivelse til levering

 • fragmenteret og ad hoc pluk på lager.

Resultat

 • ordreportal hvor veterinærer selv kan afgive ordrer 24/7

 • 75% reduktion af ekspeditionstiden

 • konsolideret pluk og bedre lagerstyring.

Digital ledelses- og styringsværktøj empiricom
Engroshandel (digital ledelses- og styringsværktøj)

Udfordring

 • manglende overblik over budget, forecast og salg på tværs af de nordiske lande

 • mange manuelle og tidskrævende Excel ark

 • forskellig opbygning og struktur i rapporteringen pr. land.

Resultat

 • udvikling af nyt fælles værktøj til budget, forecast og salgsstatistikker

 • konsolideret rapporteringsstruktur for alle lande

 • ingen manuelle Excel ark, direkte opkobling til økonomisystemerne.

Master data management empiricom
Fødevarevirksomhed (Master Data Management)

Udfordring

 • manglende styring af produkt- og stamdata på tværs af de nordiske lande

 • forskellig opbygning af varenummer logik

 • utilstrækkelig EAN-mærkning af produkter.

Resultat

 • implementering af Master Data Management og Product Information Management (PIM). Eliminering af produkt redundans på tværs af landene

 • opbygning og indførsel af proces for fælles varenummerlogik

 • indførsel af GS1 standard GTIN til mærkning af alle produkter.

bottom of page