top of page

Få op til 90.000 kr. i EU-støtte til at udvikle din forretning

De 90.000 kr. går til en konsulent, som hjælper dig med at udvikle en grøn cirkulær forretningsmodel for din virksomhed.

 

Det kræver blot en ansøgning fra dig og din tid.

 

Så dækker en EU-pulje dine omkostninger efter et endt forløb på max 8 måneder. Projektet hedder ”Grøn Cirkulær Omstilling” som udvikler og implementerer grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og mellemstore virksomheder, og kører frem til 2022.

Hvad er en grøn cirkulær forretningsmodel?

Her er nogle eksempler:

 • Time-baseret leasing af et anlæg, der kan fremstille endeløse måtter af virksomhedernes egne affaldsfraktioner

 • En model hvor der skabes værdi af udtjente larvebånd. Her adskiller man gummi og metal så de to værdifulde ressourcer kan genanvendes

 • Green Mobilitys service forretningsmodel går på elektriske dele-bybiler i København og er baseret på gratis parkering på alle offentlige pladser og hotspots

Find flere eksempler og få inspiration til din kommende grønne forretningsmodel.

Læs mere om Grøn Cirkulær Omstilling.

Hvem kan søge?

Kravene er:

 • Din virksomhed er en selvstændig lille eller mellemstor virksomhed (SMV) med op til 250 fuldtidsansatte og en omsætning på max 373,6 mio. kr.

 • Din ansøgning godkendes ud fra kriterier: Grønt forretningspotentiale (30%), vækstambition (20%), organisatorisk kapacitet og evne (20%), skalerbarhed (10%) og ressource- og CO2-reduktion (20%)

 

Hvad koster det dig?

Det vigtigste er din tid sammen med konsulenten (ca. 10 timer om ugen, eller i gennemsnit 380 udviklingstimer) og udlæg til konsulentens timeløn, som du altså får igen. Timeprisen fastsættes af konsulenten.

Hvorfor skal du være med?

Din virksomhed skal bruge en cirkulær forretningsmodel for at understøtte den grønne omstilling. Det er dit bidrag til at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser og undgå global opvarmning. På et overordnet niveau undgår vi global opvarmning ved at udfase brugen af fossile brændstoffer olie, gas og kul og gå over til vedvarende energi som solceller og vindmøller, og fx plante mere skov.

Dit konkrete udbytte af forløbet vil være

 • Du får en dedikeret rådgiver tildelt, som er med i hele processen

 • Du får analyseret nye forretningsmæssige potentialer

 • Du får en konkret plan for, hvordan din virksomhed kan arbejde mere grønt og cirkulært

 • Du skærper dine konkurrencemæssige fordele og sikrer en bæredygtig forretning

 • En uvildig og professionel rådgivning, som ser på jeres ressourceanvendelse med nye øjne

 

Grundtanken er at du ikke har affald i din forretning. Alt er en ressource som andre kan bruge; rester eller delelementer bruges som ressource i en anden sammenhæng. Målet er at alt skal bruges igen. På den måde sparer du på naturens knappe ressourcer som vand, råstoffer og sjældne metaller, og sparer penge på sammen tid. Du hjælper den grønne omstilling på vej og forhindrer følgerne af den menneskeskabte globale opvarmning, så vi ikke ødelægger menneskers og dyrs livsbetingelser på jordkloden.  

 

Læs mere her: https://groenogcirkulaer.dk/om-gco/

Så det du skal gøre er:

 1. skriv en ansøgning - du får hjælp af os med at skrive den, så du forøger dine chancer for at blive godkendt

 2. når du er godkendt, mødes vi og taler om din virksomheds potentiale

 3. vi aftaler et forløb, der virker for dig og vi udarbejder en plan over de næste måneder

 4. du registrer de timer du bruger på projektet. Det bruges som dokumentation for at du kan få penge retur efter endt forløb

 5. vi udarbejder en færdig rapport, som godkendes af partnerne i Grøn Cirkulær Omstilling

 6. du får penge retur på din konto og har opnået gratis konsulenthjælp til din grønne omstilling.

På de EU-fundede projekter samarbejder vi erfarne konsulenter.  

bottom of page